Готовые шпоры, шпаргалки
Готовые
шпаргалки


Завалам.НЕТ
 
   Шпаргалки


Комплекты шпаргалок отмеченные free можно скачать бесплатно


   Смотри также

   Магазин шпаргалок
Продай свои шпоры получи 100 р. на мобильный или Web-money подробнее

Поиск 
 
например: Первое эволюционное учение Ж.Б. Ламарка

Шпоры шпаргалки по банковскому праву

Шпаргалки, шпоры по банковскому праву

1
        cкачали: 33    комментарии: 0

Шпоры по банковскому праву на украинском языке.

 Содержание комплекта
1. Банківське право, його предмет і метод.
2. Джерела банківського права України.
3. Поняття та елементи банківських правовідносин.
4. Види банківських правовідносин.
5. Суб'єкти банківських правовідносин.
6. Об'єкти банківських правовідносин.
7. Банківське право України: галузь, підгалузь чи інститут права?
8. Банківське право та його місце в системі права України.
9. Банківське право і конституційне право: співвідношення та взаємозв'язок.
10. Банківське право і адміністративне право: співвідношення та взаємозв'язок.
11. Банківське право і цивільне право: співвідношення та взаємозв'язок.
12. Банківське право і господарське право: співвідношення та взаємозв'язок.
13. Банківське право і фінансове право: співвідношення та взаємозв'язок.
14. Правове регулювання банківської діяльності в економічно розвинутих країнах.
15. Загальна характеристика банківського права зарубіжних країн.
16. Міжнародні банки, їх основні форми.
17. Нормативно-правові акти НБУ та їх місце в системі джерел банківського права України.
18. Закони України -основне джерело банківського права.
19. Банківське законодавство України, його загальна характеристика.
20. Міжнародні договори та міжнародні звичаї в системі джерел банківського права України.
21. Банківська система України, її структура та склад.
22. НБУ в системі органів державної влади.
23. Правова природа НБУ.
24. Керівні органи НБУ.
25. Функції НБУ.
26. Операції НБУ.
27. Структура НБУ.
28. Службовці НБУ.
29. Автономія НБУ.
30. Повноваження Ради НБУ.
31. Повноваження Голови НБУ.
32. Повноваження Правління НБУ.
33. Підзвітність НБУ.
34. Майно НБУ.
35. Законодавчі обмеження діяльності НБУ.
36. Правовий статус НБУ.
37. Поняття банку і банківської діяльності за законодавством України.
38. Види банків в Україні.
39. Правові основи створення банків в Україні.
40. Державна реєстрація банків.
41. Правові основи діяльності державних банків.
42. Правові основи створення кооперативних банків.
43. Ліцензування банківської діяльності.
44. Правове положення відокремлених підрозділів банку.
45. Банківські операції, їх види за законодавством України.
46. Законодавчі обмеження діяльності банків.
47. Банківські об'єднання, їх типи.
48. Правове положення банків з іноземним капіталом в Україні.
49. Способи реорганізації банків.
50. Органи управління банку, їх повноваження.
51. Органи контролю банку, їх повноваження.
52. Порядок формування статутного капіталу банку.
53. Капітал банку та його структура.
54. Поняття банківських рахунків та їх види.
55. Загальна характеристика поточних рахунків.
56. Загальна характеристика вкладних (депозитних) рахунків.
57. Поняття та види кореспондентських рахунків.
58. Поняття та елементи розрахункових правовідносин.
59. Зміна рахунків клієнтів.
60. Порядок закриття рахунків клієнтів.
61. Правові основи відкриття рахунків клієнтів у банках.
62. Порядок ідентифікації клієнтів.
63. Правова природа договору банківського рахунка.
64. Правова природа договору банківського вкладу.
65. Примусове списання коштів з рахунка клієнта.
66. Правові гарантії вкладників банків.
67. Правові основи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.
68. Джерела формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
69. Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
70. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
71. Поняття та види платіжних систем.
72. Поняття та види внутрішньодержавних платіжних систем.
73. Особливості розрахункових правовідносин.
74. Розрахунки із застосуванням банківських платіжних карток.
75. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.
76. Розрахунки за акредитивами.
77. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог -доручень.
78. Правовий статус електронного документа та електронного цифрового підпису.
79. Договірне списання коштів з рахунка платника.
80. Арешт коштів на рахунках клієнтів.
81. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування.
82. Інкасування векселів.
83. Доміціляція векселів.
84. Банківські платіжні картки, їх види.
85. Види безготівкових розрахунків.
86. Поняття та види платіжних інструментів.
87. Правове регулювання безготівкових розрахунків в Україні.
88. Правове регулювання грошового обігу в Україні.
89. Організація міжбанківських розрахунків в Україні.
90. Відповідальність банків при здійсненні переказу коштів.
91. Відповідальність платника при проведенні переказу коштів.
92. Правова природа кредитного договору.
93. Особливості кредитних правовідносин.
94. Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банків за законодавством України.
95. Принципи банківського кредитування.
96. Види банківських кредитів за законодавством України.
97. Правове регулювання іпотечного кредитування.
98. Правове регулювання фінансового лізингу.
99. Правове регулювання кредитування банківського рахунка.
100. Правове регулювання урахування векселів.
101. Правове регулювання надання кредитів під заставу векселів.
102. Банківський к
 показать полностью 

2
        cкачали: 20    комментарии: 0

Шпаргалки по банковскому праву.

 Содержание комплекта
1. Банковское право как раздел финансового права. Законодательство, регламентирующее банковскую деятельность
2. Понятие банковского права. Предмет, метод, концепция банковского права
3. Понятие банка. Типы банков. Правовое регулирование деятельности банков
4. Центральный банк Российской Федерации. Понятие. Общая характеристика правового положения ЦБ РФ.
5. Статус ЦБ РФ и его задачи. Компетенция. Функции ЦБ РФ
6. Внешнеэкономическая деятельность ЦБ РФ. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности ЦБ РФ
7. Правовое регулирование ЦБ РФ деятельности банков. Полномочия ЦБ РФ по надзору за деятельностью банков
8. Структура ЦБ РФ. Органы управления и главные территориальные управления ЦБ РФ, РКЦ
9. Договор о лизинге. Понятие, прав. Регулирование договора. Формы лизинга: финансовый, оперативный, возвратный, по остаточной стоимости
10. Банковская тайна. Понятие. Порядок представления сведений, являющихся банк тайной. Ответственность за разглашение тайны
11. Порядок создания кредитных организаций. Устав и уставный капитал. Государственная регистрация КО и лицензирование банк-операций
12. Открытие филиалов и представительств, их правовое положение
13. Документы, необходимые для регистрации и лицензирования кредитных организаций. Основания отказа в регистрации
14. Кредитные организации с иностранными инвестициями. Филиалы иностранных банков: порядок гос регистрации и лицензирования
15. Отзыв лицензии на осуществление банк операций: основания, порядок, прав последствия
16. Банкротство банков: правовое регулирование, процедура. Ликвидация и реорганизация кредитных организаций
17. Виды банковских операций, в том числе кредитные, консультационные, посреднические и др.
18. Понятие, содержание и стороны договора банковского счета и банковского вклада. Правовая природа договора
19. Размещение, доверительное управление, хранение продажа, купля ценных бумаг. Договоры.
20. Субъекты валютных отношений. Валютные операции резидентов и нерезидентов.
21. Правительство как орган валютного контроля, его функции. Агенты валютного контроля


 


© Завалам.НЕТ, 2007—2024